Het rijbewijs na je 60e

Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Wie 60 wordt of een medische indicatie heeft, heeft een rijbewijs dat korter geldig is. Vanaf 70 jaar is een medische keuring voor verlenging van het rijbewijs verplicht. Je krijgt dan behalve met het CBR te maken met de gemeente, artsen en specialisten.

Vanaf 70 jaar heb je voor verlenging van je rijbewijs een Verklaring van Geschiktheid nodig. Deze kun je aanvragen door het formulier ‘Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag’ naar het CBR te sturen. Het formulier kun je kopen bij de gemeente. De procedure kan wel 4 maanden duren, dus dien op tijd de aanvraag in!

Vanaf 60 jaar geldt: een rijbewijs verlenging tussen 60 en 65 jaar is geldig tot je 70e jaar. Een rijbewijs verlenging vanaf 65 jaar is 5 jaar geldig. Vanaf 70 jaar is het rijbewijs altijd maximaal 5 jaar geldig.

Verandering in je gezondheidstoestand

Verandert je gezondheid? Dan kan dit gevolgen hebben voor het behouden van je rijbewijs. Bijvoorbeeld na een beroerte kun je met een specialist overleggen of het verstandig is het CBR te laten beoordelen of je nog auto kunt rijden. Een veranderde gezondheidstoestand doorgeven kan door een Eigen verklaring te kopen bij het gemeentehuis, in te vullen en door een arts een aantekening hierop te laten maken. Na ontvangst zal het CBR de mogelijkheden bekijken.

Maak je je zorgen om de rijvaardigheid van een oudere die een bekende of familielid is? De rijbewijsbezitter moet zelf altijd de aanvraag doen voor een Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag. Je kunt wel in gesprek gaan met de rijbewijsbezitter of zijn of haar huisarts.

De medische keuring

Wie een groot rijbewijs bezit (voor bijvoorbeeld vrachtwagen of bus) moet altijd een medische keuring ondergaan ongeacht de leeftijd. Onder de 70 jaar moet de keuring worden uitgevoerd door een gecertificeerd ARBO-arts of een erkende bedrijfsarts. 70-plussers mogen ook beoordeeld worden door een huisarts.

Eerst moet de Eigen Verklaring worden ingevuld. Hierop staan 10 vragen over aandoeningen. Deze moeten naar waarheid worden ingevuld en ondertekend worden. Het Geneeskundig verslag moet de arts invullen. Het is belangrijk dat een andere arts dan de eigen huisarts het verslag invult, omdat artsenorganisatie KNMG niet wil dat een arts rijbewijskeuringen doet voor zijn eigen patiënten i.v.m. de vertrouwensrelatie.

De arts kijkt naar de lichamelijke en geestelijke conditie. Denk daarbij aan het functioneren van armen, benen, de wervelkolom, het gezichtsvermogen en de controle van urine en bloed op bijvoorbeeld suikerziekte. De kosten komen voor rekening van degene die gekeurd wordt.

Verklaring van geschiktheid

Het CBR beoordeelt de Eigen Verklaring en het geneeskundig verslag. Het CBR kijkt of er een Verklaring van Geschiktheid kan worden afgegeven. Met de Verklaring voor Geschiktheid kan verlenging van het rijbewijs voor 5 jaar worden aangevraagd bij de gemeente.

Soms wordt de Verklaring niet of niet direct gegeven. Als deze niet direct wordt gegeven is er vaak aanvullende informatie nodig. Bijvoorbeeld het Geneeskundig verslag geeft niet voldoende informatie en er volgt een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een internist of oogarts. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

In andere gevallen wordt er een rijtest gevraagd. Een deskundige boordeelt dan de vaardigheden en of er aanpassingen aan de auto nodig zijn. De rijtest is geen rijexamen en is gratis als de eigen auto wordt gebruikt.

Vervolgens kan de Verklaring voor Geschiktheid alsnog worden gegeven en kunt u een verlenging aanvragen. De verlenging kan voor 5 jaar zijn of minder dan 5 jaar wanneer er sprake is van medische omstandigheden. Ook kan er een Verklaring met Beperkte Bevoegdheden worden afgegeven. Er wordt dan bepaald dat er alleen bij aanpassingen aan de auto of bijvoorbeeld bij het dragen van een bril of lenzen een motorvoertuig mag worden bestuurd. In slechts 3 a 4 procent van de gevallen wordt er geen Verklaring van Geschiktheid afgegeven.

Oneens met beslissing

Als je het niet eens bent met de beslissing van de afwijzing of bijvoorbeeld de opgelegde beperkingen kun je bezwaar indienen. Binnen 4 weken kun je het CBR verzoeken om een herkeuring. De kosten zijn voor jou als aanvrager. Het verzoek kun je sturen naar:

CBR divisie Rijgeschiktheid,
afdeling Medische Specials
Postbus 3014
2280 GA Rijswijk

Stuur altijd een kopie van het besluit over de rijgeschiktheid mee.

Ben je van mening dat het CBR de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 niet goed heeft toegepast? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen bij de afdeling Juridische Zaken van het CBR.

Let op: een herkeuring aanvragen en bezwaar aantekenen kun je niet tegelijkertijd doen.

In het kort

  • Vraag tijdig na ontvangst van de brief van de Dienst Wegverkeer (RDW) de vernieuwing van je rijbewijs en de daarvoor benodigde formulieren aan. De procedure kan immers wel 4 maanden duren.
  • Koop het formulier ‘Eigen Verklaring met Geneeskundig verslag’ bij gemeente, rijschool of theorie examencentrum van het CBR.
  • Vul de Eigen Verklaring zelf in
  • Laat het Geneeskundig verslag invullen door een arts (niet je eigen huisarts)
  • Stuur de Eigen Verklaring met het Geneeskundig verslag naar het CBR© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.