Het beginnersrijbewijs

De eerste 5 jaar na het behalen van je rijbewijs val je in de groep beginnende bestuurders. Het beginnersrijbewijs geldt niet alleen voor jonge bestuurders. Zowel een 18 jarige als een 40 jarige die net zijn geslaagd voor het rijbewijs krijgen de eerste 5 jaar een beginnersrijbewijs.

beginnersrijbewijs voor beginnende bestuurders Een uitzondering op deze regel is wanneer je voor je 18e je eerste rijbewijs haalt. Bijvoorbeeld je 2toDrive rijbewijs of je bromfietsrijbewijs. In deze gevallen ben je na het behalen van je rijbewijs niet 5 jaar, maar 7 jaar een beginnend bestuurder.

Het verschil tussen een gewoon rijbewijs en een beginnersrijbewijs is dat je aan strengere regels moet voldoen dan ervaren bestuurders. De reden hiervoor is dat de nieuwe rijbewijsbezitters verhoudingsgewijs veel ongelukken veroorzaken ten opzichte van meer ervaren bestuurders. De overheid wil door de beginnende bestuurders strenger te beoordelen het aantal verkeersslachtoffers in deze groep terugdringen.

Verkeersovertredingen

Voor elk van de volgende overtredingen waar je voor wordt aangehouden krijg je een strafpunt:

• Bumperkleven met hoge snelheid
• Een snelheidsovertreding van meer dan 30 km/u (of van 40 km/u op autosnelwegen)
• Het veroorzaken van schade (materieel of immaterieel) door het niet juist naleven van de verkeersregels
• Het veroorzaken van gevaar of hinder
• Het veroorzaken van ongelukken waarbij gewonden of doden vallen

Verkeersovertredingen die je begaat in het buitenland tellen niet mee. Ook dien je staande gehouden te worden door de politie. Word je bij een snelheidsovertreding bijvoorbeeld alleen geflitst, dan krijg je wel een boete maar geen strafpunt!

Word je voor de 3e keer aangehouden en veroordeeld, dan wordt je rijbewijs geschorst. Er vindt vervolgens een theoretisch en praktisch rijvaardigheidsonderzoek plaats. Blijkt hieruit dat je als beginnend bestuurder toch niet rijvaardig genoeg bent, dan wordt je rijbewijs ongeldig verklaard. Je zal dan weer opnieuw rijexamen moeten doen bij het CBR om je rijbewijs terug te krijgen. Het rijexamen zal je zelf opnieuw moeten betalen, de kosten voor het rijvaardigheidsonderzoek neemt de overheid voor zijn rekening.

Alcohol en het beginnersrijbewijs

De alcohol limiet voor beginnende bestuurders is vastgesteld op 0,2 promille. Dit is zeer weinig: in de praktijk betekent het dat je helemaal geen alcohol mag drinken als je nog moet rijden! Neem dan ook geen risico, want rijden onder invloed is een misdrijf.

Bij 0,8 promille dien je verplicht een cursus te volgen over de risico's van alcohol in het verkeer.Dit wordt een EMA cursus genoemd (Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer) De kosten voor deze cursus bedragen €714,- en dien je zelf te betalen. Voor ervaren bestuurders geldt dat ze bij 1,3 promille verplicht een EMA cursus moeten volgen.


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.