De Eigen Verklaring (EV)

Iedereen die een rijexamen aflegt, moet over een ingevulde “Eigen Verklaring” (EV) beschikken. De eigen verklaring is een lijst met vragen over je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het is strafbaar de eigen verklaring niet naar waarheid in te vullen (volgens artikel 114 van de Wegenverkeerswet). Bovendien kan het niet naar waarheid invullen van je eigen verklaring in leiden tot problemen met je verzekering als je bijvoorbeeld bij een aanrijding betrokken raakt. Zelfs als je geen schuld aan hebt aan de aanrijding!

Kosten van de eigen verklaring

Heb je zelf een papieren eigen verklaring moeten indienen bij het CBR, kijk dan wel even of je de kosten voor de eigen verklaring niet al aan je rijschool hebt betaald. Bijvoorbeeld als de kosten voor de eigen verklaring bij je rijlespakket in zitten. In dat geval kun je het geld voor de eigen verklaring aan je rijschool terugvragen.
De eigen verklaring kost €25,80 Je rijschool kan dit bedrag afronden of een kleine vergoeding vragen voor het indienen van de eigen verklaring (in principe niet meer dan 1 of 2 euro). Heb je een rijlespakket, dan kan het zijn dat de kosten van de eigen verklaring hierin al verwerkt zijn. Veel rijscholen doen dit niet, omdat de rijschool de eigen verklaring alleen kan indienen als je alle vragen met nee beantwoordt. Je kunt je eigen verklaring ook zelf invullen en betalen via Mijn CBR. Let er dan wel goed op dat de kosten voor je eigen verklaring niet nogmaals door je rijschool in rekening worden gebracht.

Alle vragen met NEE beantwoord op de eigen verklaring

Kun je alle vragen op de eigen verklaring met "nee" beantwoorden, dan kan je rijschool je eigen verklaring via het online reserveringssysteem naar het CBR verzenden.

Verstuurt jouw rijschool je eigen verklaring digitaal naar het CBR, dan worden de vragen en de antwoorden (allemaal “ nee”) overgenomen op de oproepkaart voor je rijexamen. In het bijzijn van de examinator zet je je handtekening onder je eigen verklaring.

1 of meer vragen met JA beantwoord op de eigen verklaring

Beantwoord je 1 of meer van de vragen op de eigen verklaring met “ja”, dan volg je een ander traject. Je koopt een papieren eigen verklaring bij de gemeente of bij je rijschool. Deze vul je naar waarheid in en je laat je huisarts of behandelend arts een aantekening maken waaruit de ernst van het gemelde gebrek blijkt (niet alle artsen doen dit, en het is ook niet altijd noodzakelijk omdat je door het CBR bij sommige aandoeningen standaard wordt doorverwezen naar een onafhankelijk arts).

Neem de vragen van de eigen verklaring ruim op tijd door. Een goede rijschool zal je in het begin van je opleiding een kopie van de eigen verklaring laten invullen. Je kunt de Eigen Verklaring ook zelf invullen op Mijn CBR. Indien je 1 of meer van de vragen met JA moet beantwoorden, kan er enkele weken of zelfs maanden overheen gaan voordat je rijschool je examenaanvraag kan indienen.
Voor het CBR is het ook prettig als je zelf een kort briefje bij de eigen verklaring bijvoegt met wat je precies wel en niet kunt. Eventueel kun je ook de naam en het telefoonnummer van je rijschool hierin vermelden.

Zowel met als zonder geneeskundige verklaring van je behandelend arts, kan het CBR je doorverwijzen naar een door hun aangewezen specialist (bijvoorbeeld een oogarts of een neuroloog). Let op: eventuele kosten die je maakt voor dit consult zijn voor eigen rekening en kan je niet terugvragen bij het CBR. Zelfs na zo’n medisch consult (met een positieve uitslag) word je in principe nog opgeroepen voor een rijtest. Deze rijtest is weliswaar gratis, maar je rijschool zal wel kosten in rekening brengen voor de huur van de lesauto en de tijd van je rijinstructeur.

Zodra alle medische informatie binnen is, bepaalt het CBR of je geschikt bent om aan het verkeer deel te nemen. Het komt zeer zelden voor dat dit niet het geval is. Heb je een handicap, dan kan het wel voorkomen dat het CBR je alleen in een aangepast voertuig mag rijden. Je kan hier meer over lezen op de website van het CBR.

© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.