Wat neem je mee naar je rijexamen?

Welke documenten neem je mee naar je tussentijdse toets en je rijexamen?

Tussentijdse toets, herexamen en nader onderzoek

De uitslag van je theorie-examen wordt elektronisch vastgelegd, je hoeft hier zelf geen bewijs van mee te nemen. Je rijinstructeur zal in veel gevallen de oproepkaart en het formulier zelfreflectie meenemen. Maar het kan ook zijn dat je rijinstructeur dit naar jou mailt en dat je het zelf mee moet nemen. Spreek dit van tevoren goed af.

Geen geldig legitimatiebewijs?

Indien je je geldige legitimatiebewijs vergeet, of je legitimatiebewijs is verlopen, dan gaat je rijexamen of tussentijdse toets niet door. Aangezien het je eigen verantwoordelijkheid is een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het rijexamen of de tussentijdse toets, zal je rijschool je in de regel 100% van de kosten voor het rijexamen doorberekenen. Je hebt ook geen voorrang bij het opnieuw aanvragen van je rijexamen.

 

Rijexamen

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Uitslagformulier van je tussentijdse toets als je deze gedaan hebt
  • Je oproepkaart voor het rijexamen
  • Het ingevulde formulier zelfreflectie

Neem een geldig legitimatiebewijs mee naar je CBR examen

Bij het 1e rijexamen is de eigen verklaring (indien alle vragen nee) overgenomen op je oproepkaart. Je wordt verondersteld bekend te zijn met de vragen en je tekent de eigen verklaring dan ook pas aan het beging van je rijexamen in het bijzijn van de examinator.


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.