De opleiding tot rijinstructeur

Iedereen die aan de opleiding tot rijinstructeur begint, start met de opleiding tot autorijinstructeur. Heb je dit diploma eenmaal op zak, dan kun je je eventueel nog verder specialiseren (bijvoorbeeld tot RIS of Faalangstinstructeur)of je instructiepapieren halen voor andere categorieën zoals motor of vrachtwagen.

De opleiding tot rijinstructeur categorie B bestaat uit 3 fasen. Elke fase wordt afgesloten met 1 of meerdere examens. Alle examens worden afgenomen door het IBKI. Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden op het examen voor rijinstructeur.

Opleiding tot rijinstructeur fase 1: verkeersdeelneming

Fase 1 van de opleiding tot rijinstructeur is onderverdeeld in een theoretisch deel (fase 1a) en een praktisch deel (fase 1 b)

Fase 1 A wordt afgesloten met een theorie-examen. De vragen hebben onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

- reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV)
- verkeerswet en regelkennis
- verkeersveiligheid
- verkeerstheorie
- andere verkeersdeelnemers
- mobiliteit, verkeersdoorstroming en milieu

Fase 1 B is het praktijkexamen en duurt 75 minuten. Je eigen rijvaardigheid en verkeersinzicht wordt hier beoordeeld. Om je goed op de rijproef voor te bereiden, volg je een aantal rijlessen bij je opleidingsinstituut.

Opleiding tot rijinstructeur fase 2: theorie van de onderwijskunde

Bij fase 2 van de opleiding tot rijinstructeur draait het niet om je rijvaardigheid, maar het gaat hier om je vaardigheden mbt het lesgeven aan cursisten. Ook fase 2 is weer onderverdeeld in 2 onderdelen welke worden afgesloten met een theorie-examen.

Voordat je aan het tweede onderdeel begint, dien je in het bezit te zijn van een EHBO diploma en een slipcertificaat. Zijn deze certificaten al in je bezit, dan kun je hier vrijstelling voor krijgen. Informeer bij je opleidingsinstituut naar de voorwaarden.

Fase 2 a: Voorbereiden van rijlessen
De vragen van dit theorie-examen hebben onder andere betrekking op de volgende onderdelen:

- organiseren
- rijvaardigheidsdidactiek
- lesplanning
- het opstellen van lesprogramma’s

Fase 2 B: Uitvoeren van rijlessen en beoordeling
In deze theoretische toets komen onder andere de volgende onderdelen aan de orde:

- instructie geven
- coachen
- feedback geven
- observeren en beoordelen

Opleiding tot rijinstructeur fase 3: de praktijkstage

Je mag fase 1 en 2 van de opleiding tot rijinstructeur in willekeurige volgorde afleggen. Pas als je geslaagd bent voor beide fasen, mag je verder met fase 3 van de opleiding tot rijinstructeur. Je krijgt een WRM certificaat waarop staat “stagepas”. Deze stagepas is 12 maanden geldig na het behalen van het laatste examen uit fase 1 of 2. Binnen deze 12 maanden dien je je stage dus af te ronden!

Je gaat stage lopen bij een rijschool. Je kunt natuurlijk zelf een rijschool benaderen met het verzoek om stage te lopen, maar je kunt dit ook laten regelen door je opleidingsinstituut. Zij hebben vaak goede contacten met rijscholen waardoor het vinden van een geschikte stageplek een stuk makkelijker is.
Tijdens je stage word je begeleid door een stagementor. Een stagementor is een rijinstructeur met minimaal 3 jaar ervaring en heeft de opleiding tot stagementor met goed gevolg afgelegd. Je stage duurt in totaal 40 uur. Van deze 40 uur is 5 uur passief (je kijkt mee met je stagementor) en 35 uur actief (je geeft zelf rijles aan een leerling onder begeleiding van je stagementor). Je stage wordt beoordeeld door een examinator van het IBKI.

Als aanvulling op je beoordeling kun je ook nog kiezen voor een eindgesprek bij het IBKI (fase 3B). Dit is niet verplicht en is dan ook op eigen kosten.

Na het succesvol afronden van je praktijkstage, ontvang je van het IBKI namens het ministerie van verkeer en waterstaat je officiële bevoegdheidspas voor de categorie B. Nu ben je echt rijinstructeur! Er zijn kansen genoeg op de arbeidsmarkt. Je kunt solliciteren bij een rijschool voor een baan in loondienst, maar indien je de financiële middelen en de ondernemersvaardigheden hebt, kun je ook kiezen om als franchisenemer bbij een rijschool te gaan werken of zelfs je eigen rijschool starten!


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.