Brancheorganisaties motorrijscholen

Een motorrijschool kan zich aansluiten bij diverse brancheorganisaties. Is een motorrijschool lid van een brancheorganisatie zoals de BOVAG, dan wordt dit meestal duidelijk gecommuniceerd naar jou als klant. Het vergroot immers het vertrouwen in de rijschool en veel mensen zien een lidmaatschap van een brancheorganisatie ook als een kwaliteitskeurmerk voor rijscholen.

Toch zijn de meeste motorrijscholen bij geen enkele brancheorganisatie aangesloten. Ook veel goed bekend staande motorrijscholen kiezen ervoor om geen lid te worden van een brancheorganisatie. Lees hier het overzicht van de algemene brancheorganisaties voor rijscholen, en wat jij er als klant aan hebt als je rijschool er lid van is.

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV)

Naast de algemene brancheorganisaties waar je rijschool lid van kan zijn, is er 1 die zich exclusief richt op motorrijscholen: de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging, kortweg de KNMV. De KNMV behartigt de belangen van alle motorrijders in Nederland. Omdat de KNMV een actieve bijdrage wil leveren aan het veilig motorrijden, heeft de KNMV een cursus ontwikkeld voor motorinstructeurs zodat zij nog beter motorrijles kunnen geven aan hun cursisten.

KNMV - Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging Een motorinstructeur die geslaagd is voor deze cursus, mag zich KNMV Gediplomeerd Instructeur noemen (KGI instructeur). KGI instructeurs volgen na het behalen van hun certificaat ook nog jaarlijks een verplichte bijscholing bij de KNMV zodat ze hun vaardigheden kunnen bijhouden en weer nieuwe kennis kunnen opdoen.

Motorinstructeurs die geen KNMV cursus hebben gedaan, volgen echter ook verplicht deze bijscholing. Weliswaar niet jaarlijks, maar toch nog 3 keer in de 5 jaar.

Is een KGI instructeur nu altijd een betere keuze dan een gewone motorinstructeur? Zeker niet altijd. Er zijn zeer veel ervaren, deskundige en enthousiaste motorinstructeurs in Nederland die geen KGI instructeur willen zijn. De cursus is immers niet gratis en de motorinstructeur betaalt ook een jaarlijkse bijdrage aan de KNMV. Veel motorinstructeurs hebben het niveau dat in deze cursus gevraagd wordt al bereikt door jarenlange praktijkervaring en met interesse de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied te volgen. Bovendien zorgt een KNMV schildje aan de deur van de rijschool nu niet direct voor een enorme toestroom aan extra cursisten. Sterker nog, de meeste cursisten worden zich pas na het halen van het motorrijbewijs bewust van het bestaan van de KNMV. Dit neemt echter niet weg dat het nooit verkeerd is dat je motorinstructeur geslaagd is voor de cursus tot KGI instructeur.

Ons advies: ga naar een motorrijschool voor een vrijblijvende intake motorrijles, en kijk of het klikt met je motorinstructeur!


© rijbewijsinfo.nl 2010-2017 | A Blue Ocean Fishing initiative.